Правила въезда в Болгарию с 7 января 2022

Правила въезда в Болгарию с 7 января 2022

С пятницы, 7 января, Изменены Правила въезда в Болгарию лица, прибывающие в нашу страну из стран, попадающих в «красную зону», допускаются на территорию страны при предъявлении действующего цифрового сертификата ЕС о вакцинации или болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до въезда в страну. 

Небольшое отступление

Наш канал в Telegramm

Наш канал в YouTube

О нас и журнале Реализуй Мечту

Все о красоте и здоровье

Спасибо за внимание.

Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения, профессор Асена Сербезова.

Допускаются болгарские граждане и лица со статусом постоянного, долгосрочного или долговременного проживания в Болгарии и члены их семей, не предъявившие ни один из вышеперечисленных документов (о вакцинации или болезни, а также отрицательный результат ПЦР-теста) на территории страны и помещены под обязательный 10-дневный карантин. Карантин отмене не подлежит.

Болгарские граждане и лица со статусом постоянного, долгосрочного или долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей, предъявившие только один из этих документов , также помещаются под 10-дневный карантин, который может быть отменен, если лицо предъявляет отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну.

Обновленный список стран по цветовой зоне также вступит в силу 7 января. Румыния находится в «зеленой зоне». В «оранжевую зону» на тот же день вошли Австрия, Венгрия и Люксембург. В «красную зону» входят Аргентина, США, Канада, Австралия, Финляндия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Черногория, Мальта и другие.

Полный текст на болгарском языке.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл.
73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Регламент (ЕС) 2021/953 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването,
проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу,
направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на
ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 и
Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна
епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни
2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на
Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли
2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на
Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от
25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение
№ 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския
съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и
Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от Главния
държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. В Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-1036 от
17.12.2021 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. I
а) в т. 3 след думите „Списъкът на държавите“ се добавя „и задморските
територии“.
б) точка 4.3.2. се изменя така:
„4.3.2. граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо
пространство и Конфедерация Швейцария и на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация
Швейцария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;“;
в) точка 4.4 се изменя така:
„4.4. Лицата по т. 4.3. се допускат на територията на страната при представяне на
валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на
аналогичен на тях документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72
часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за
COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС или аналогичен
на него документ.“;
г) точка 4.5. се изменя така:
„4.5. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или
продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните
семейства, които не представят нито един от документите по т. 4.4 се допускат на
територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго
място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание,
издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен
от него заместник-директор.“;
д) създава се т. 4.5.1:
„4.5.1. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или
продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на
техните семейства, които представят при влизането си в страната само един от
документите, посочени в т. 4.4. (за ваксинация или за преболедуване или за отрицателен
резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на
полимеразно верижна реакция за COVID-19) се поставят под карантина за срок от 10 дни
в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с
предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или
оправомощен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да
направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат
от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня,
следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба
с COVID-19.“.
2. Приложение № 1 към т. I, 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към т. I, 3:
Списък на държавите и задморските територии по цветови зони, държавите,
за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в
епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа
Зелена зона:
Държавата град Ватикан, Република Румъния.
Оранжева зона:
Всички държави извън зелена и червена зона.
Червена зона:
Република Южна Африка, Лесото, Република Ботсвана, Есватини, Република
Зимбабве, Република Мозамбик, Обединена република Танзания, Република Намибия,
Република Замбия, Туркменистан, Република Таджикистан, Афганистан, Киргизка
република, Корейската народно-демократична република, Грузия, Йордания, Република
Сейшели, Република Аржентина, Република Чили, Източна република Уругвай,
Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава
Боливия, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република
Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба, Доминиканска Република,
Федерация Сейнт Китс и Нейвис, Република Тринидад и Тобаго, Барбадос, Британски
Вирджински острови, острови Аруба, Кюрасао, Бахамски острови, Кайманови острови,
Синт Еустациус, Саба, Търкс и Кайкос, Бермуда, Кабо Верде, Съединени американски
щати, Канада, Австралия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,
остров Ман, Гибралтар, Кралство Дания, Фарьорски острови, Исландия, Ирландия,
Република Литва, Република Латвия, Република Естония, Република Финландия,
Кралство Норвегия, Кралство Швеция, Кралство Нидерландия, Кралство Белгия,
Федерална република Германия, Княжество Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария,
Италия, Република Сан Марино, Княжество Монако, Франция, Кралство Испания,
Княжество Андора, Република Португалия, Словения, Хърватия, Словашка република,
Чешка република, Република Полша, Черна гора, Република Малта, Република Кипър,
Република Гърция.“

Правила въезда в Болгарию

4. Приложение № 4 към т. I, 11 се изменя така:
„Приложение № 4 към т. I, 11
Списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и
преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID
сертификат на ЕС
Република Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация
Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по отношение
на издаваните сертификати за ваксинация), Княжество Андора, Република Албания,
Фарьорските острови, Княжество Монако, Република Панама, Кралство Мароко, Израел,
Армения, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ел
Салвадор, Обединени Арабски емирства, Ливанска република, Кабо Верде, Източна
република Уругвай, Тунис, Кралство Тайланд, Тайван и Черна гора.“
II. Заповедта влиза в сила от 07.01.2022 г.
III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

 

Рекомендуем.

Посмотрим путеводители – там есть много интересного

Национальная кухня – все самое вкусное

Красота и здоровье – как раз после этой публикации

улыбка помогает

Присоединяйся в наше сообщество Свободы и Успеха, Здоровья и Красоты💃

Стань соавтором нашего открытого онлайн журнала

  1. У вас хороший слог и вы любите записывать свои мысли?
    Вы подумываете о том, чтобы ваши записи прочитали другие люди?
    Вы начинающий блогер или журналист?
  2. У Вас есть интересное дело или увлечение, которым Вы хотите поделиться с окружающими?
  3. Вы хотите увеличить интерес лично к себе? Раскрутить Ваш бренд?
  4. Вы предприниматель и хотите получить больше клиентов?

Нажми и Узнай подробности

Или свяжись с нами

Whats App  Viber  Telegramm

close
IMG 2052 1

Привет 👋 я Алексей
Главный редактор журнала.

Хочешь, будем отправлять тебе лучшие записи за неделю?

Мы не спамим! Прочтите нашу политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.